saharpaint

رنگ های اپوکسی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

لیست رنگ های اپوکسی بشرح زیر می باشد :

-  رنگ اپوکسی رویه ( دوجزئی)
- رنگ اپوکسی میانی ( دوجزئی)
- رنگ اپوکسی آستر( دوجزئی)
- ضد زنگ اپوکسی ( دوجزئی)
- زینکریچ اپوکسی یا اپوکسی غنی از روی
- کولتار اپوکسی ( دوجزئی)
-  اپوکسی MIO

پوشش های اپوکسی دارای چسبندگی خوبی روی طیف وسیعی از سطوح بوده و بر اساس هاردنر به دو گروه پلی آمید و پلی آمین تقسیم می شوند. به دلیل داشتن خواص سختی، انعطاف پذیری و چسبندگی خوب روی انواع سطوح استفاده می شوند .

در رنگ های کولتار اپوکسی افزایش مقداری کولتار به رنگ اپوکسی مقاومت آن در مقابل آب و زنگ زدگی افزایش می یابد.
و آستر زینکریچ اپوکسی نیز با ایجاد حفاظت کاتدی روی سطح فولاد و آهن از زنگ زدگی آنها جلوگیری و سطح در مقابل عوامل خورنده برای مدت وطولانی محافظت می نماید.